Generalforsamling 2024

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2024 i Sanderumhallens cafeteria.

Formandens og ungdomsformandens beretninger blev forelagt og godkendt. Årsregnskabet blev forelagt og godkendt. Budgettet for næste sæson blev godkendt. Medlemskontingentet forbliver uændret. Forslag om at lukke for spil i efterårsferie, vinterferie og påskeferie blev vedtaget fordi hallerne kun i ringe grad bliver benyttet i skoleferier. Bestyrelsen blev genvalgt.

Scroll to Top